4 Syarat Seorang Muslim Boleh Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan..!!!

Syarat Seorang Muslim Boleh Tidak Puasa Di Bulan Ramadhan — Betapa pentingnya berpuasa Ramadhan sehingga Allah SWT menjadikan ibadah yang satu ini sebagai rukun Islam yang keempat. Namun agama Islam juga mengatur siapa-siapa yang wajib berpuasa dan siapa-siapa yang tidak wajib berpuasa.

Orang Yang Wajib Puasa
Sebelum mengetahui siapa-siapa yang boleh tidak berpuasa, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu seseorang yang wajib berpuasa yaitu setiap umat muslim yang:
  • Baligh
  • Berakal
  • Sehat (tidak sakit)
  • Bermukim (bukan musafir)
  • Wanita yang suci dari haidh dan nifas.
Orang Yang Boleh Tidak Puasa

1. Orang sakit

Yang dimaksudkan sakit adalah seseorang memiliki penyakit yang membuatnya tidak lagi dikatakan sehat.

Para ulama telah sepakat mengenai bolehnya orang sakit untuk tidak berpuasa secara umum. Nanti ketika sembuh, dia mengqodho’nya (menggantinya di hari lain). Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185)
Teruskan Selongkar.. 2. Musafir
Musafir yang melakukan perjalanan jauh sehingga mendapatkan keringanan untuk mengqoshor shalat disyari’atkan untuk tidak berpuasa.

Dalil dari hal ini adalah firman Allah Ta’ala (yang artinya), “Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain.” (QS. Al Baqarah: 185)
3. Sudah Tua 
Para ulama bersepakat bahwa orang tua yang sudah lanjut usia dan tidak mampu berpuasa, diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa. Menurut mayoritas ulama, cukup bagi mereka untuk memberi fidyah.

Dalil hal ini dapat ditemukan pada kitab suci Al-Qur’an surat albaqarah yang artinya: “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu): memberi makan seorang miskin.”(QS. Al Baqarah: 184)


4. Wanita Hamil Dan Menyusukan

Jika wanita hamil takut terhadap janin yang berada dalam kandungannya dan wanita menyusui takut terhadap bayi yang dia sapih karena sebab keduanya berpuasa, maka boleh baginya untuk tidak berpuasa. Hal ini disepakati oleh para ulama.

Dalil yang menunjukkan hal ini adalah sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,“Sesungguhnya Allah ‘azza wa jalla menghilangkan pada musafir separuh shalat. Allah pun menghilangkan puasa pada musafir, wanita hamil dan wanita menyusui.” (HR. Ahmad. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini hasan).Orang Yang Wajib Tidak Puasa

  • Wanita yang Mengalami Haidh dan Nifas
  • Orang yang khawatir jika berpuasa dirinya akan mati 
Semoga artikel ini menambah bermanfaat bagi para pembaca-nya dan dapat menjadi referensi dikala menjalankan ibadah wajib puasa Ramadhan. Dan semoga amal ibadah puasa kita selalu sempurna sehingga mendapkan ridho dari Allah SWT.No comments

Powered by Blogger.